ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Post-Congress Course (1) – HANDS ON COURSE | 10.00 – 17.30
Μαθαίνω για τα λογισμικά των τομογράφων Κωνικής Δέσμης (CBCT)
*Μοριοδοτείται με 11 μόρια Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε γενικούς και εξειδικευμένους οδοντιάτρους, σε ΜΠΧ φοιτητές

Αυτό το post-congress course περιλαμβάνει μια hands on λεπτομερή  εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε πολλά από τα λογισμικά των τομογράφων κωνικής δέσμης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. (Carestream, Morita, Newtom, Planmeca, Sirona, Vistasoft).

Πιστοποιημένοι από τις αντίστοιχες εταιρείες εκπαιδευτές θα καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους σε όλες τις λειτουργίες καθενός από τα λογισμικά αυτά, σε υπολογιστές που παρέχονται από τους οργανωτές με όλα τα λογισμικά διαθέσιμα, ξεκινώντας από εισαγωγή τομογραφικών δεδομένων από ένα CD ή DVD ή και από την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων, (WeTransfer), μέχρι τον τον ορθό προσανατολισμό των τομογραφικών εικόνων και την πλοήγηση, (navigation) εντός των 3d ογκομετρικών δεδομένων (3d volumes).

Η αναγνώριση και χρωματισμό του γναθιαίου πόρου, (κάτω φατνιακό), και άλλων σωμάτων ανατομικών δομών, οι ακριβείς μετρήσεων ύψους και πάχους της φατνιακής ακρολοφίας, η εισαγωγή σημειώσεων, η επεξεργασία και εξαγωγή 3d εικόνων από τα τομογραφικά δεδομένα, οι εφαρμογές  σχεδιασμού συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την πλούσια πρακτική άσκηση.

Θα προηγηθεί μια θεωρητική εκπαίδευση στις βασικές αρχές ΥΤΚΔ με έμφαση στη διαχείριση των δεδομένων των ασθενών, τρόπους εισαγωγής και εξαγωγής των δεδομένων, εισαγωγής και  εξοικείωση στα DICOM δεδομένα, μεταφορά αρχείων με ασφάλεια κλπ.

 

Είναι το “mustcourse για:

 • Όποιον/όποια θέλει να εξοικειωθεί και να μπορεί να χρησιμοποιεί με σχετική άνεση μια πληθώρα λογισμικών της αγοράς.
 • Αυτόν/αυτήν που γνωρίζει να διαχειρίζεται τομογραφικά δεδομένα αλλά έχει απορίες που δεν μπορεί να λύσει από συναδέλφους ή τους παρόχους/συνεργάτες.
 • Αυτόν/αυτήν που θέλει να μάθει τις εφαρμογές της ΥΤΚΔ πέραν των απλών και καθημερινών που μόνο εξειδικευμένοι συνάδελφοι γνωρίζουν και μπορούν να διδάξουν.

 

Μετά την περάτωση του course οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 1. Να εισάγουν και να επεξεργάζονται τομογραφίες από διάφορους τομογράφους της αγοράς, (ορθός προσανατολισμός των ογκομετρικών δεδομένων, αναγνώριση τεχνικών σφαλμάτων, επεξεργασία εικόνας, πλοήγηση εντός του απεικονιστικού όγκου).
 2. Να αναγνωρίζουν και να χρωματίσουν τον γναθιαίο πόρου και άλλες σημαντικές δομές και να παρέχουν ακριβείς μετρήσεις.
 3. Να παράγουν 3d εικόνες και να τις χρησιμοποιούν είτε διγνωστικά είτε επεξηγηματικά προς τους ασθενείς τους.
 4. Να κατανοήσουν την σημασία των DICOM δεδομένων ως δια-λειτουργικά δεδομένα χρήσιμα σε πολλές εφραμογές και να εξάγουν DICOM δεδομένα από μια τομογραφική εξέταση.
 5. Να μοιράζονται τα τομογραφικά δεδομένα με άλλους γιατρούς, ηλεκτρονικά, με ασφάλεια.

 

Post-Congress Course (2) – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ  | 10.00 – 17.30
Θεωρητική εκπαίδευση στην Πανοραμική Ακτινογραφία (Για αδειοδότηση πανοραμικού ακτινογραφικού μηχανήματος)
*Μοριοδοτείται με 7,5 μόρια Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε γενικούς και εξειδικευμένους οδοντιάτρους, σε ιατρούς ακτινολόγους, σε ΜΠΧ φοιτητές

Αυτό το post-congress course περιλαμβάνει την πλήρη θεωρητική κατάρτιση που απαιτείται από την Επιτροπή Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας για την αδειοδότηση κι εγκατάσταση Πανοραμικού μηχανήματος στο Οδοντιατρείο. Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις πτυχές της Πανοραμικής ακτινογραφίας από τις βασικές αρχές λειτουργίας  του μηχανήματος και της παραγωγής της πανοραμικής εικόνας μέχρι την ανατομία της γναθοπροσωπικής περιοχής, την διαγνωστική  ανάλυση  αλλά και τους κινδύνους της ακτινοβολίας. Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια τριήμερη πρακτική εκπαίδευση στην τεχνική τς πανοραμικής ακτνογραφιας με λήψη ακτινογραφιών στην Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής οπότε και λαμβάνουν την πιστοποίηση για την έναρξη της αδειοδόητησης πανοραμικού μηχανήματος.

 

Είναι το “mustcourse για:

 • Όποιον/όποια θέλει να αδειοδοτήσει και να εγκαταστήσει ένα πανοραμικό μηχάνημα στο οδοντιατρείο του.
 • Αυτόν/αυτήν που θέλει να μάθει να χειρίζεται ένα πανοραμικό μηχάνημα, να ερμηνεύει πανοραμικές ακτινογραφίες, να διορθώνει τεχνικά λάθη (αν χρειαστεί) σε πανοραμικές ακτινογραφίες και να εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα μέτρα ακτινοπροστασίας.
 • Αυτόν/αυτήν που θέλει να φρεσκάρει τις γνώσεις του στην πανοραμική ακτινογραφία.

 

Μετά την περάτωση του course οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 1. Να λειτουργούν με ασφάλεια και γνώση ένα πανοραμικό ακτινολογικό μηχάνημα
 2. Να αναγνωρίζουν τεχνικά λάθη σε πανοραμικές ακτινογραφίες και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να τα διορθώνουν.
 3. Να ερμηνεύουν ακτινολογικά ευρήματα σε πανοραμικές ακτινογραφίες και να κατανοούν την σημασία τους στην πιθανή διάγνωση.
 4. Να κατανοούν τους κινδύνους της ακτινοβολίας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ακτινοπροστασίας ιδιαίτερα στα παιδιά.
 5. Να μοιράζονται τα τομογραφικά δεδομένα με άλλους γιατρούς, ηλεκτρονικά, με ασφάλεια.

 

Πρόγραμμα

 • Βασικές αρχές πανοραμικής ακτινογραφίας (Χ. Αγγελόπουλος, Καθ. ΕΚΠΑ)
 • Τεχνικές λήψης (Ορθή τοποθέτηση του ασθενή στο πανοραμικό μηχάνημα) (Ν. Μητσέα, Επι. Καθ. ΕΚΠΑ))
 • Αναγνώριση τεχνικών λαθών και αντιμετώπιση (Σ. Δαμάσκος, Επικ. Καθ. ΕΚΠΑ)
 • Ανατομία της γναθοπροσωπικής περιοχής στο πανοραμικό ακτινογράφημα (Κ. Αλεξίου, Επιστ. Συνεργατης ΕΚΠΑ)
 • Διαγνωστική ανάλυση (Δ. Αποστολάκης, Οδοντ. Ακτινολ)
 • Ερμηνεία/Διαγνωστική ανάλυση πανοραμικών ακτινογραφιών συμμετεχόντων (N. Μακρής, Επιστ. Συνεργατης ΕΚΠΑ)
 • Ακινοβολία/Ακτινοπροστασία (Κ. Δοντά, Αναπλ Καθ. ΕΚΠΑ)
 • Προγραμματισμός για την Πρακτική άσκηση στο ΕΚΠΑ (Χ. Αγγελόπουλος, Καθ. ΕΚΠΑ)

 

To κόστος εγγραφής για τα Ολοήμερα Πρακτικά Σεμινάρια είναι 195€ ανά Σεμινάριο και προϋποθέτει την εγγραφή στο Συνέδριο.

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Post-Congress Course (1) – HANDS ON COURSE | 10.00 – 17.30
Μαθαίνω για τα λογισμικά των τομογράφων Κωνικής Δέσμης (CBCT)
*Μοριοδοτείται με 11 μόρια Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε γενικούς και εξειδικευμένους οδοντιάτρους, σε ΜΠΧ φοιτητές

Αυτό το post-congress course περιλαμβάνει μια hands on λεπτομερή  εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε πολλά από τα λογισμικά των τομογράφων κωνικής δέσμης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. (Carestream, Morita, Newtom, Planmeca, Sirona, Vistasoft).

Πιστοποιημένοι από τις αντίστοιχες εταιρείες εκπαιδευτές θα καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους σε όλες τις λειτουργίες καθενός από τα λογισμικά αυτά, σε υπολογιστές που παρέχονται από τους οργανωτές με όλα τα λογισμικά διαθέσιμα, ξεκινώντας από εισαγωγή τομογραφικών δεδομένων από ένα CD ή DVD ή και από την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων, (WeTransfer), μέχρι τον τον ορθό προσανατολισμό των τομογραφικών εικόνων και την πλοήγηση, (navigation) εντός των 3d ογκομετρικών δεδομένων (3d volumes).

Η αναγνώριση και χρωματισμό του γναθιαίου πόρου, (κάτω φατνιακό), και άλλων σωμάτων ανατομικών δομών, οι ακριβείς μετρήσεων ύψους και πάχους της φατνιακής ακρολοφίας, η εισαγωγή σημειώσεων, η επεξεργασία και εξαγωγή 3d εικόνων από τα τομογραφικά δεδομένα, οι εφαρμογές  σχεδιασμού συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την πλούσια πρακτική άσκηση.

Θα προηγηθεί μια θεωρητική εκπαίδευση στις βασικές αρχές ΥΤΚΔ με έμφαση στη διαχείριση των δεδομένων των ασθενών, τρόπους εισαγωγής και εξαγωγής των δεδομένων, εισαγωγής και  εξοικείωση στα DICOM δεδομένα, μεταφορά αρχείων με ασφάλεια κλπ.

 

Είναι το “mustcourse για:

 • Όποιον/όποια θέλει να εξοικειωθεί και να μπορεί να χρησιμοποιεί με σχετική άνεση μια πληθώρα λογισμικών της αγοράς.
 • Αυτόν/αυτήν που γνωρίζει να διαχειρίζεται τομογραφικά δεδομένα αλλά έχει απορίες που δεν μπορεί να λύσει από συναδέλφους ή τους παρόχους/συνεργάτες.
 • Αυτόν/αυτήν που θέλει να μάθει τις εφαρμογές της ΥΤΚΔ πέραν των απλών και καθημερινών που μόνο εξειδικευμένοι συνάδελφοι γνωρίζουν και μπορούν να διδάξουν.

 

Μετά την περάτωση του course οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 1. Να εισάγουν και να επεξεργάζονται τομογραφίες από διάφορους τομογράφους της αγοράς, (ορθός προσανατολισμός των ογκομετρικών δεδομένων, αναγνώριση τεχνικών σφαλμάτων, επεξεργασία εικόνας, πλοήγηση εντός του απεικονιστικού όγκου).
 2. Να αναγνωρίζουν και να χρωματίσουν τον γναθιαίο πόρου και άλλες σημαντικές δομές και να παρέχουν ακριβείς μετρήσεις.
 3. Να παράγουν 3d εικόνες και να τις χρησιμοποιούν είτε διγνωστικά είτε επεξηγηματικά προς τους ασθενείς τους.
 4. Να κατανοήσουν την σημασία των DICOM δεδομένων ως δια-λειτουργικά δεδομένα χρήσιμα σε πολλές εφραμογές και να εξάγουν DICOM δεδομένα από μια τομογραφική εξέταση.
 5. Να μοιράζονται τα τομογραφικά δεδομένα με άλλους γιατρούς, ηλεκτρονικά, με ασφάλεια.

 

Post-Congress Course (2) – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ  | 10.00 – 17.30
Θεωρητική εκπαίδευση στην Πανοραμική Ακτινογραφία (Για αδειοδότηση πανοραμικού ακτινογραφικού μηχανήματος)
*Μοριοδοτείται με 7,5 μόρια Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε γενικούς και εξειδικευμένους οδοντιάτρους, σε ιατρούς ακτινολόγους, σε ΜΠΧ φοιτητές

Αυτό το post-congress course περιλαμβάνει την πλήρη θεωρητική κατάρτιση που απαιτείται από την Επιτροπή Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας για την αδειοδότηση κι εγκατάσταση Πανοραμικού μηχανήματος στο Οδοντιατρείο. Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις πτυχές της Πανοραμικής ακτινογραφίας από τις βασικές αρχές λειτουργίας  του μηχανήματος και της παραγωγής της πανοραμικής εικόνας μέχρι την ανατομία της γναθοπροσωπικής περιοχής, την διαγνωστική  ανάλυση  αλλά και τους κινδύνους της ακτινοβολίας. Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια τριήμερη πρακτική εκπαίδευση στην τεχνική τς πανοραμικής ακτνογραφιας με λήψη ακτινογραφιών στην Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής οπότε και λαμβάνουν την πιστοποίηση για την έναρξη της αδειοδόητησης πανοραμικού μηχανήματος.

 

Είναι το “mustcourse για:

 • Όποιον/όποια θέλει να αδειοδοτήσει και να εγκαταστήσει ένα πανοραμικό μηχάνημα στο οδοντιατρείο του.
 • Αυτόν/αυτήν που θέλει να μάθει να χειρίζεται ένα πανοραμικό μηχάνημα, να ερμηνεύει πανοραμικές ακτινογραφίες, να διορθώνει τεχνικά λάθη (αν χρειαστεί) σε πανοραμικές ακτινογραφίες και να εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα μέτρα ακτινοπροστασίας.
 • Αυτόν/αυτήν που θέλει να φρεσκάρει τις γνώσεις του στην πανοραμική ακτινογραφία.

 

Μετά την περάτωση του course οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 1. Να λειτουργούν με ασφάλεια και γνώση ένα πανοραμικό ακτινολογικό μηχάνημα
 2. Να αναγνωρίζουν τεχνικά λάθη σε πανοραμικές ακτινογραφίες και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να τα διορθώνουν.
 3. Να ερμηνεύουν ακτινολογικά ευρήματα σε πανοραμικές ακτινογραφίες και να κατανοούν την σημασία τους στην πιθανή διάγνωση.
 4. Να κατανοούν τους κινδύνους της ακτινοβολίας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ακτινοπροστασίας ιδιαίτερα στα παιδιά.
 5. Να μοιράζονται τα τομογραφικά δεδομένα με άλλους γιατρούς, ηλεκτρονικά, με ασφάλεια.

 

Πρόγραμμα

 • Βασικές αρχές πανοραμικής ακτινογραφίας (Χ. Αγγελόπουλος, Καθ. ΕΚΠΑ)
 • Τεχνικές λήψης (Ορθή τοποθέτηση του ασθενή στο πανοραμικό μηχάνημα) (Ν. Μητσέα, Επι. Καθ. ΕΚΠΑ))
 • Αναγνώριση τεχνικών λαθών και αντιμετώπιση (Σ. Δαμάσκος, Επικ. Καθ. ΕΚΠΑ)
 • Ανατομία της γναθοπροσωπικής περιοχής στο πανοραμικό ακτινογράφημα (Κ. Αλεξίου, Επιστ. Συνεργατης ΕΚΠΑ)
 • Διαγνωστική ανάλυση (Δ. Αποστολάκης, Οδοντ. Ακτινολ)
 • Ερμηνεία/Διαγνωστική ανάλυση πανοραμικών ακτινογραφιών συμμετεχόντων (N. Μακρής, Επιστ. Συνεργατης ΕΚΠΑ)
 • Ακινοβολία/Ακτινοπροστασία (Κ. Δοντά, Αναπλ Καθ. ΕΚΠΑ)
 • Προγραμματισμός για την Πρακτική άσκηση στο ΕΚΠΑ (Χ. Αγγελόπουλος, Καθ. ΕΚΠΑ)

 

To κόστος εγγραφής για τα Ολοήμερα Πρακτικά Σεμινάρια είναι 195€ ανά Σεμινάριο και προϋποθέτει την εγγραφή στο Συνέδριο.