ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διεθνής Εταιρεία Έρευνας
και Επιμόρφωσης σε
Συγγενή και Επίκτητα
Δερματικά Νοσήματα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δ: 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι
Τ: 211 21055535
S: welcometravel.gr
@: info@welcometravel.gr