ΕΓΓΡΑΦΗ 

Προεγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Nοεμβρίου 2022. Από 1 Δεκεμβρίου 2022εγγραφές θα γίνονται δεκτές με το ίδιο κόστος που θα ισχύει και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

 

EARLY BIRD έως 30/11/2022 μη ΜΕΛΗ ΕΕΟΓΑ 130€
ΜΕΛΗ ΕΕΟΓΑ 110€
Φοιτητές / ΜΠΧ φοιτητές 80€
ΕΓΓΡΑΦΗ από 01/12/2022 μη ΜΕΛΗ ΕΕΟΓΑ 150€
ΜΕΛΗ ΕΕΟΓΑ 130€
Φοιτητές / ΜΠΧ φοιτητές 80€
Post-Congress Course (1) 195€ (Προϋποθέτει Εγγραφή στο Συνέδριο)
Post-Congress Course (2) 195€ (Προϋποθέτει Εγγραφή στο Συνέδριο)

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Προεγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Nοεμβρίου 2022. Από 1 Δεκεμβρίου 2022εγγραφές θα γίνονται δεκτές με το ίδιο κόστος που θα ισχύει και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

EARLY BIRD έως 30/11/2022
μη ΜΕΛΗ ΕΕΟΓΑ 130€
ΜΕΛΗ ΕΕΟΓΑ 110€
Φοιτητές / ΜΠΧ φοιτητές 80€
ΕΓΓΡΑΦΗ από 01/12/2022
μη ΜΕΛΗ ΕΕΟΓΑ 150€
ΜΕΛΗ ΕΕΟΓΑ 130€
Φοιτητές / ΜΠΧ φοιτητές 80€
Post-Congress Course (1) 195€ (Προϋποθέτει Εγγραφή στο Συνέδριο)
Post-Congress Course (2) 195€ (Προϋποθέτει Εγγραφή στο Συνέδριο)